Contractmanagement

Contractmanagement is het managen van wederzijdse prestaties in relatie tot enerzijds de gemaakte afspraken en anderzijds de actuele behoefte aan die prestaties.

We kunnen het ook uitleggen door de term op te splitsen in ‘contract’ en ‘management’, waarbij het contract vooral gaat over het vastleggen van goede voornemens (momentopname) enerzijds en het managen vooral gaat over het sturen van de prestaties in relatie tot behoefte en tevredenheid. Hierbij is het belangrijk om je te realiseren dat zowel behoefte als tevredenheid bewegende doelen zijn; ze veranderen voortdurend op basis van omgeving en referentiekader.
 
Contractmanagement is eigenlijk een containerbegrip; je kunt er veel onder verstaan. Daardoor kan contractmanagement zich, afhankelijk van de gebruikte definitie, richten op:
  1. Contractdekking: alle leveranciers
  2. Contractbeheer: alle contracten
  3. Accountmanagement: alle contracten per contracteigenaar
  4. Gekoppelde contracten: contracten die in onderlinge samenhang een eindresultaat opleveren
  5. Individuele contracten: prestaties (Service Level Agreement) en contractgebruik (compliance)
Meer informatie is hier te vinden:
Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus