Magnifying glass Close

Managen van individuele contracten

Dit is de meest voorkomende vorm van contractmanagement; het sturen op (afgesproken) prestaties van een individueel contract. Veelal zijn deze prestatieafspraken vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA), ook wel Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Daarbij bepalen wij vooraf welke prestaties wij van een leverancier verwachten. Deze prestaties gaan wij dan meten en de resultaten worden op regelmatige basis met de leverancier besproken. Bij gebreken wordt gestuurd op verbetering.

Het probleem bij deze metingen is meestal dat de prestaties van de “eigen organisatie” van de klant niet worden meegenomen in de meting, terwijl die vaak een grote impact hebben op de prestatie van de leverancier en op het uiteindelijke resultaat.

De meest kenmerkende prestatie van de klantorganisatie is natuurlijk het “betalen”. Deze betaling is namelijk de belangrijkste reden waarom de leverancier zijn of haar prestatie wil leveren. Heeft u uw betalingsgedrag niet op orde, dan is het managen van contracten een lastige opgave. Hoe reëel is het om een leverancier aan te spreken op te late levering, wanneer u zelf in gebreke blijft bij de tijdige betaling van eerdere prestaties?

Bij het managen van individuele contracten speelt de mate waarin het contract ook daadwerkelijk gebruikt wordt een belangrijke rol.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Onderwerpen

Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres