Leveranciersreductie

Veel organisaties zijn bezig met leveranciersreductieprogramma’s: het terugdringen van het aantal leveranciers. Dat doen ze bijvoorbeeld door bestaande leveranciers meer opdrachten te gunnen, ook voor producten of diensten waar zij niet eerder voor in aanmerking kwamen. Simpelweg omdat zij het ook kunnen bieden.

De gedachte hierachter is eenvoudig: minder leveranciers betekent meer omzet per leverancier. En meer omzet resulteert in meer korting. Daarnaast zorgt het terugdringen van het aantal leveranciers in een reductie van het aantal ontvangen facturen. Door het terugdringen van het aantal facturen, wordt automatisch een besparing gerealiseerd van het aantal minder facturen × het bedrag per factuur, want iedere factuur kost tenslotte X euro (als berekend door consultant Y). Dit is natuurlijk alleen maar waar als je ook echt de medewerkers ontslaat die niet meer nodig zijn. Meestal zal dit echter betekenen dat zij meer tijd over hebben voor het aantal daadwerkelijk ontvangen facturen. De feitelijke besparing op uitgaven is dan nul.

Het grootste gevaar van leveranciersreductie is dat je afscheid neemt van een leverancier die cruciaal is voor jouw operatie. Dit is iets wat nooit uit een traditionele spendanalyse naar voren komt. 
Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus