Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

InkoopProces

Met ‘het Inkoopproces’ wordt bedoeld: de opeenvolgende processtappen die (zouden moeten) worden doorlopen bij het inkoper van diensten e/o producten.

Oorsprong:

De meest bekende definitie is die van Arjan van Weele (1988), en is in onderstaande figuur weergegeven.
inkoopproces1
 
Binnen deze definitie worden door van Weele 6 hoofdstappen onderscheiden, welke zich laten omschrijven als:

  • Specificeren: Het uitzoeken welke goederen/diensten nodig zijn en wat de precieze wensen zijn.
  • Selecteren: Aan de hand van onderzoek kijken welke leverancier de beste producten tegen de beste prijs levert.
  • Contracteren: Het contracteren van de juiste leverancier en tevens onderhandelen over de condities.
  • Bestellen: Het daadwerkelijk bestellen van de goederen die nodig zijn zoals gespecificeerd in stap 1.
  • Bewaken: Het bewaken van de levering, gekeken naar beveiliging en controle van de goederen.
  • De nazorg en evaluatie: Zorgen dat de goederen intern op de juiste plek komen en worden geadministreerd. Daarnaast het gehele proces evalueren en archiveren.

Ontwikkeling:

inkoopproces2In 2002 is door PeopleGroup een meeromvattend inkoopmodel ontwikkeld, met daarbinnen 4 hoofdgebieden, te weten: InkoopFunctie, InkoopProces, InkoopVerbetering en InkoopMarketing, met als visie dat inkoopacties binnen deze 4 gebieden in samenhang dienen te worden geadresseerd om optimaal succesvol te zijn.

Daar waar van Weele en anderen het bewaken en nazorg tot de ‘operationele inkoopfunctie’ rekenen, is de visie van PeopleGroup juist dat deze twee processtappen integraal onderdeel uitmaken van de initiële/tactische inkoopfunctie omdat in deze processtappen juist gewaarborgd dat het ingekochte ook daadwerkelijk geleverd wordt.  Het inkoopproces werd door PeopleGroup ook in logische deelstapjes onderverdeeld om daar allerhande templates en tools aan te kunnen verbinden.

Actualiteit:

Eind 2011 nam InkoopAcademie alle trainingen van PeopleGroup over en ontwikkelde deze op basis van dezelfde visie verder. Binnen InkoopAcademie wordt nog steeds gebruik gemaakt van het Inkoopmodel van PeopleGroup, zie onderstaande figuur.

inkoopproces3

Partner van Inkoperscafé:

Onderwerpen

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Mis niets en ontvang gratis E-book!

Schrijf je nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief. Ontvang het laatste inkoopnieuws automatisch in je mailbox en ontvang het e-book 'De 6 juridische topics bij de inkoop van IT'.
close-link