Magnifying glass Close

Nazorg

In het traditionele inkoopproces van Van Weele is dit de laatste stap in het proces en volgt deze op het bewaken. Nazorg heeft dan vooral te maken met zaken als leveranciersbeoordelingen (audits) en inkoopprestatiemeting.
In het InkoopAcademie inkoopproces hebben wij deze stap omgedoopt tot “evalueren”. Ook deze stap maakt volgens ons dan geen deel meer uit van het “operationele” inkoopproces, maar behoort tot de “tactische” inkoop, net als specificeren, selecteren, contracteren en managen. Operationele inkoop behelst dan alleen nog het bestelproces.
Daarbij gaat de aandacht uit naar evalueren van de geleverde prestaties, van zowel de leveranciers als van de eigen organisatie en de daardoor bereikte resultaten. Hoe kan het beter? Goedkoper? Sneller? Dit vormt dan de input voor de volgende specificatie, selectie en contract(en).

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Onderwerpen

Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres