Inkoopproces

Met het inkoopproces wordt bedoeld: de opeenvolgende processtappen die (zouden moeten) worden doorlopen bij het inkoper van diensten en/of producten.

De meest bekende definitie is die van Arjan van Weele (1988), en is in onderstaande figuur weergegeven.
inkoopproces1
 
Binnen deze definitie worden door Van Weele 6 hoofdstappen onderscheiden, die zich laten omschrijven als:

  • Specificeren: het uitzoeken welke goederen/diensten nodig zijn en wat de precieze wensen zijn.
  • Selecteren: aan de hand van onderzoek kijken welke leverancier de beste producten tegen de beste prijs levert.
  • Contracteren: het contracteren van de juiste leverancier en tevens onderhandelen over de condities.
  • Bestellen: het daadwerkelijk bestellen van de goederen die nodig zijn zoals gespecificeerd in stap 1.
  • Bewaken: het bewaken van de levering, gekeken naar beveiliging en controle van de goederen.
  • De nazorg en evaluatie: zorgen dat de goederen intern op de juiste plek komen en worden geadministreerd. Daarnaast het gehele proces evalueren en archiveren.
Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus