Magnifying glass Close

Inkoopplan

Onder een ‘Inkoopplan’ wordt vaak verstaan de vertaling van Inkoopbeleid naar een organisatie en aan te pakken inkoopprojecten (al dan niet op basis van een financiële analyse en met het doel tot kostenbesparingen te komen) voor een aantal jaren. Er zijn veel voorbeelden op internet te vinden. Deze uitleg is niet fout, maar eigenlijk kan een Inkoopplan veel breder worden geïnterpreteerd.  Het kan bijvoorbeeld ook betekenen dat een applicatie wordt geïmplementeerd om tot betere resultaten te komen, etc

Zoals ieder plan, beoogt ook een inkoopplan om gestructureerd tot een verbetering te komen. Een goed inkoopplan start met een gedegen analyse (er zijn diverse methoden), definieert de gewenste te bereiken verbetering en benoemt een aantal acties die ook tot daadwerkelijke implementatie van de gewenste verbetering leiden. Daardoor is duidelijk Wie er Waarom Wat en Wanneer gaat doen.

Bij het definiëren van verbeteringen kan worden gedacht langs de hoofdlijnen: Mensen, Middelen, Structuur, Supply Chains en Vaue Chain, zoals hieronder schematisch weergegeven.

inkoopplan

Partner van Inkoperscafé

Onderwerpen

Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres