Inkoopplan

Onder een inkoopplan wordt vaak de vertaling van inkoopbeleid naar een organisatie en aan te pakken inkoopprojecten (al dan niet op basis van een financiële analyse en met het doel tot kostenbesparingen te komen) verstaan, voor een aantal jaren. Er zijn veel voorbeelden op internet te vinden. Deze uitleg is niet fout, maar eigenlijk kan een inkoopplan veel breder worden geïnterpreteerd. Het kan bijvoorbeeld ook betekenen dat er een applicatie wordt geïmplementeerd om tot betere resultaten te komen.

Zoals ieder plan, beoogt ook een inkoopplan een gestructureerde verbetering te realiseren. Een goed inkoopplan start met een gedegen analyse (er zijn diverse methoden), definieert de gewenste te bereiken verbetering en benoemt een aantal acties die ook tot daadwerkelijke implementatie van de gewenste verbetering leiden. Daardoor is duidelijk Wie er Waarom, Wat en Wanneer gaat doen.

Bij het definiëren van verbeteringen kan worden gedacht langs de hoofdlijnen: Mensen, Middelen, Structuur, Supply Chains en Vaue Chain, zoals hieronder schematisch is weergegeven.

inkoopplan

Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus