Magnifying glass Close

Benchmarking

Benchmarking wordt steeds meer gebruikt binnen inkoop. Bedrijven vergelijken hun processen en kosten met soortgelijke ondernemingen om de eigen processen te verbeteren en daarmee kosten te besparen. Benchmarking wordt ook gebruikt om ‘de norm’ te bepalen, waardoor een onderneming kan zien of ze momenteel marktconform opereert. 

Bij benchmarking wordt er een referentiepunt gezocht, waaraan de bedrijfsactiviteiten gespiegeld kunnen worden. Dat punt treedt vervolgens op als uw referentiekader. Benchmarking is niet een eenmalig iets. Benchmarking is een gestructureerd leerproces om eigen prestaties te verbeteren.

Voordelen

 • Verkrijgen van objectief beeld van de concurrentiepositie;
 • verbeteren van interne en externe processen;
 • vaststellen van realistische doelen;
 • beter inzicht in de sterke en zwakke punten.

Nadelen

 • Gevonden verbeteringen worden vaak niet doorgevoerd
 • Moeilijk om een referentiekader te vinden
 • Moeilijk om kosten te vergelijken
 • Te grote verschillen tussen het bedrijf en de benchmark

Typen benchmarking

 • Interne benchmarking: vergelijking met andere delen van hetzelfde bedrijf.
 • Concurrentiebenchmarking: systematische vergelijking met directe concurrenten.
 • Functionele benchmarking: vergelijking met niet-concurrerende ondernemingen.
 • Generieke benchmarking: vergelijking van bedrijfsprocessen. 

Bronnen

Partner van Inkoperscafé

Onderwerpen

Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres