Benchmarking

Benchmarking wordt steeds vaker gebruikt binnen inkoop. Bedrijven vergelijken hun processen en kosten met soortgelijke ondernemingen om hun eigen processen te verbeteren en daarmee kosten te besparen. Het wordt ook gebruikt om ‘de norm’ te bepalen, waardoor een onderneming kan zien of ze momenteel marktconform opereert. 

Bij benchmarking wordt er een referentiepunt gezocht waaraan de bedrijfsactiviteiten gespiegeld kunnen worden. Dat punt treedt vervolgens op als je referentiekader. Maar het is niet een eenmalig iets; het is een gestructureerd leerproces om de eigen prestaties te verbeteren.

Voordelen

 • Verkrijgen van objectief beeld van de concurrentiepositie.
 • Verbeteren van interne en externe processen.
 • Vaststellen van realistische doelen.
 • Beter inzicht in de sterke en zwakke punten.

Nadelen

 • Gevonden verbeteringen worden vaak niet doorgevoerd.
 • Moeilijk om een referentiekader te vinden.
 • Moeilijk om kosten te vergelijken.
 • Te grote verschillen tussen het bedrijf en de benchmark.

Typen benchmarking

 • Interne benchmarking: vergelijking met andere delen van hetzelfde bedrijf.
 • Concurrentiebenchmarking: systematische vergelijking met directe concurrenten.
 • Functionele benchmarking: vergelijking met niet-concurrerende ondernemingen.
 • Generieke benchmarking: vergelijking van bedrijfsprocessen.
Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Journalist InkopersCafe.nl