Magnifying glass Close

Battle of forms

Bij een battle of forms rijst de vraag: welke algemene voorwaarden zijn op de overeenkomst van toepassing? Het kan zijn dat partijen bij de inhoud van een overeenkomst hun algemene voorwaarden van toepassing willen verklaren. Bijvoorbeeld: de ene partij hanteert leveringsvoorwaarden en de andere partij inkoopvoorwaarden. Hiermee lijkt een battle of forms te zijn ontstaan. Het Burgerlijk Wetboek brengt uitkomst:

Uit artikel 6:225 lid 3 kan worden opgemaakt dat de partij die in het eerst verzonden geschrift naar zijn algemene voorwaarden verwijst de battle of forms wint.

In de praktijk wordt er namelijk van uitgegaan dat de wederpartij de algemene voorwaarden bij het aanbod heeft geaccepteerd, indien hij deze algemene voorwaarden niet eerder heeft afgewezen.

Bronnen:
Recht.nl 
Juridische supermarkt 

 

Partner van Inkoperscafé

Onderwerpen

Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres