Magnifying glass Close

Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden zijn voorwaarden waaronder een organisatie goederen en/of diensten kan inkopen. Als ook de verkopende partij de voorwaarden accepteert, zijn de inkoopvoorwaarden van toepassing op de transactie.

Ze zijn meestal eenzijdig en erg in het voordeel van de inkopende partij opgesteld (zoals ook verkoopvoorwaarden dat zijn). Daardoor ontstaat in de praktijk de situatie dat – al naar gelang de leverancier meer macht heeft, de inkoopvoorwaarden vaker (gedeeltelijk) worden verworpen. Paradoxaal is het daardoor uiteindelijk zo dat inkoopvoorwaarden vooral gebruikt kunnen worden voor de minst belangrijke inkooptrajecten (hetgeen wel efficiënt kan zijn) en dat voor belangrijkere goederen en/of diensten specifieke voorwaarden (contracten) met de betreffende leverancier overeengekomen moeten worden. In het uiterste geval is de inkopende partij zelfs gedwongen de verkoopvoorwaarden van de leverancier te accepteren.

Inkoopvoorwaarden worden (al naar gelang de behoefte van de inkopende organisatie) gemaakt voor:

  • leveringen
  • diensten
  • werken
  • inhuur
  • ICT

Veel inkopende organisaties werken zonder inkoopvoorwaarden, vanuit de idee dat voor belangrijke zaken contracten worden opgesteld en dat voor niet belangrijke zaken het Nieuw Burgerlijk Wetboek (Nederlands recht) geldt, of de verkoopvoorwaarden van de leverancier worden gewoonweg geaccepteerd.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Onderwerpen

Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres