Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Zzp’ers inhuren? Dit zijn de belangrijkste juridische aandachtspunten

Steeds meer mensen gaan aan de slag als zzp’er. Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt is het logisch dat ook jouw organisatie nu of in de toekomst zzp’ers nodig heeft. Het inhuren van dit type arbeidskrachten is echter niet zonder risico’s. Daarom zet ik de belangrijkste juridische aandachtspunten op een rij.

De Belastingdienst is kritisch op werkrelaties

In 2020 telde Nederland ruim één miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp). Deze arbeidskrachten zijn vaak onmisbaar om het oplopende aantal vacatures in te kunnen vullen. Tegelijkertijd kijkt de Belastingdienst kritisch over je schouder mee. Er mag namelijk absoluut geen verwarring bestaan over de aard van de arbeidsrelatie die je met de zzp’er hebt. Als de Belastingdienst concludeert dat de zzp’er die je inhuurt als werknemer kan worden aangemerkt, dan heb je een probleem. In dat geval kun je een naheffing loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet tegemoet zien. Al dan niet met een boete.

Verwarring voorkomen is echter niet eenvoudig. Zeker niet doordat termen als consultant, zzp’er en gedetacheerde nogal eens door elkaar worden gebruikt. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) geeft handvatten voor de beoordeling van de werkrelatie. Volgens deze wet is het aan opdrachtgevers en -nemers om de werkrelatie gezamenlijk te beoordelen op onder meer de volgende aspecten:

  • uitbetaling geschiedt op project/uurbasis en er is geen sprake van loon;
  • de opdrachtgever bepaalt op welke manier de opdrachtnemer de gegeven opdracht uitvoert;
  • de opdrachtnemer voert het werk zelf uit en laat dit niet door een ander doen;
  • de zpp’er in kwestie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Door de werkrelatie helder in kaart te brengen, kunnen je schijnzelfstandigheid en naheffingen voorkomen. Wil je aan de Belastingdienst kunnen bewijzen dat de werkrelatie zuiver op opdrachtbasis is, dan adviseer ik je een goede overeenkomst met de zzp’er te sluiten. Hiervoor kun je gebruikmaken van de modelovereenkomsten van de Belastingdienst. Het is in veel gevallen niet aan te bevelen om deze modelovereenkomst een-op-een over te nemen. Vooral op het gebied van aansprakelijkheid valt namelijk nog veel winst te behalen. Je kunt de modelovereenkomst uiteraard wel als basis gebruiken. Waar nodig vul je deze aan met eigen bepalingen. Let daarbij dan wel op dat je eigen bepalingen de bepalingen uit de modelovereenkomst niet weerspreken.

Intellectuele eigendomsrechten zeker stellen

Een ander juridisch punt van aandacht bij de inhuur van zzp’ers is het behoud van je intellectuele eigendom. Dit geldt zeker bij het inhuren van zelfstandige IT’ers, designers, creators, product developers, etc. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat je de eigendomsrechten hebt op hetgeen iemand voor jou maakt. Ook al doet die persoon het in jouw opdracht en wordt hij ervoor betaald.

Als je je rechten zeker wilt stellen, dan neem je in het contract met de zzp’er op dat de intellectuele eigendomsrechten aan jou (of je organisatie) worden overgedragen. Het is ook mogelijk om een aparte akte van overdracht op te stellen. Als de zpp’er er op staat zijn eigendomsrechten te behouden, dan raad ik aan er tenminste voor te zorgen dat je (als enige partij) de gebruiksrechten krijgt.

Zorg dat je werkrelatie AVG-proof is

Ga je persoonsgegevens uitwisselen met de zzp’er die je inhuurt? Of krijgt hij daar toegang toe? Dan moet je rekening houden met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je mag de persoonsgegevens enkel en alleen doorgeven als hier goede afspraken over zijn gemaakt én de beveiliging sluitend geregeld is. Natuurlijk denkt je nu direct aan een verwerkersovereenkomst. Deze sluit je immers altijd met verwerkers.

Toch hoeft dat in het geval van een zzp’er niet altijd. Het ligt eraan of de zzp’er aan jouw rechtstreekse gezag onderworpen is. Dit is het geval als er onder instructies van de opdrachtgever gewerkt wordt, bijvoorbeeld bij jou op locatie onder jouw gezag of als de zzp’er uitsluitend werkt binnen jouw beveiligde (online) werkomgeving. Er is dan sprake van intern beheer. Je hoeft in dat geval geen verwerkersovereenkomst te sluiten. Je dient dan per ingehuurde zzp’er te beoordelen of er wel of geen sprake is van intern beheer.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Mis niets en ontvang gratis E-book!

Schrijf je nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief. Ontvang het laatste inkoopnieuws automatisch in je mailbox en ontvang het e-book 'De 6 juridische topics bij de inkoop van IT'.