Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Zorgverzekeraars willen nieuwe manier van inkoop wijkverpleging

Enkele zorgverzekeraars willen in 2018 de inkoop van de wijkverpleging op basis van doelgroepen doen. Dit is te lezen in de position paper ‘Naar een gezamenlijke aanpak van de wijkverpleegkundige standaard in Nederland’, wat is opgesteld door het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap en Wijkverpleging.

Afgelopen jaar is de positie van de wijkverpleegkundige sterk veranderd. Zo wordt bijvoorbeeld het werk van de wijkverpleegkundige gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Deze overgang betekent dat de relatie tussen de professional en de patiënt centraal staat en dat er sprake is van indicatiestelling door de professional.

Prestatie
Vanaf 2016 bestaat er binnen de wijkverpleging de mogelijkheid om op basis van vrijwilligheid afspraken te maken met behulp van de prestatie ‘experiment bekostiging verpleging en verzorging’. Dit heeft als doel om zorgaanbieders en zorgverzekeraars de mogelijkheid te bieden een experiment aan te gaan, waarbij kan worden afgeweken van de reguliere bekostiging van de verpleging en verzorging.

Declaraties
Een aantal zorgverzekeraars willen in 2017 deze prestatie als norm verheffen. Dit houdt in dat zorgverzekeraars willen werken met bekostiging op basis van verschillende zorgprofielen. Eerder vond dit plaats op basis van uren en prestaties (x aantal uur geleverde verpleging, x aantal uur geleverde persoonlijke verzorging). Door de bekostiging op basis van zorgprofielen te laten plaatsvinden, worden productieprikkels de kop ingedrukt en kan er meer ruimte worden gegeven aan de uitkomsten van de zorg. Zorgverzekeraars willen de informatie die zij via de declaraties krijgen, gebruiken voor een landelijke benchmark. De inkoop in 2018 kan dan daarop worden gebaseerd.

Inkoopmacht zorgverzekeraars
De doelgroepen, of zorgprofielen, zijn volgens de zorgaanbieders niet erg zinvol. Er is geen enkele relatie met de werkelijke kosten. Dementie is, bijvoorbeeld, niet altijd even complex waardoor er per individu verschillende hulp moet worden aangeboden. Zorgaanbieders zijn ook bang dat de inkoopmacht van zorgverzekeraars daardoor eenzijdig versterkt wordt. Zorgverzekeraars zijn immers de enige die over deze informatie kunnen beschikken.

Noodzakelijk
Toch is het noodzakelijk, stellen de verzekeraars. Zij willen, in aanloop naar de nieuwe bekostiging, een stap kunnen zetten die nodig is om goede zorg voor hun verzekerden in te kunnen kopen. De indeling van de doelgroepen is daarbij een eerste aanzet tot het werken met zorgprofielen én een resultaatgerichte financiering.

Strategie
Het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap en Wijkverpleegkundigen In Versnelling willen een afspraak met de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorgverzekeraars Nederland om samen tot een strategie over de financiering van wijkverpleegkundigen te komen.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres