Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Zorgkantoren maken afspraken voor inkoop langdurige zorg

Zorgkantoren hebben voor de inkoop van langdurige zorg in 2018 afspraken gemaakt voor een landelijk kader. De verschillen van de zorginkoop binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) worden zo kleiner. Zorgaanbieders die in 2017 al een contract hadden, maken kans op een meerjarencontract tot en met 2020. Dit meldt Nationale Zorggids.

In het rapport ‘Contouren contracteringsbeleid zorgkantoren Wlz 2018’ zijn een aantal van die afspraken beschreven. De afspraken gaan over het regionaal vaststellen van het tariefpercentage, de ontwikkelruimte om knelpunten op te lossen en innovatie te stimuleren en het besluit om bij de bekostiging de keuze van de klant te volgen.

Landelijk kader
Er is gekozen voor één duidelijk landelijk kader omdat dit moet zorgen voor meer samenwerking en meer afspraken op basis van vertrouwen. Er wordt ook gewerkt aan een vereenvoudiging en vermindering van de administratieve lasten.

Contracten
Zorgaanbieders die in 2017 al een Wlz contract hadden, krijgen een meerjarencontract tot en met 2020. Ze moeten dan wel voldoen aan alle geschiktheidseisen. Zorgkantoren kunnen zo beter aansluiten bij de informatiebehoefte van nieuwe (tussentijdse) toetreders. Ook is het contract voor Wlz zo toegankelijker voor nieuwe zorgaanbieders die voorzien in de vragen van de klanten.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres