Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Zorginstellingen besteden IT steeds vaker uit

Zorginstellingen doen steeds vaker aan outsourcing op het gebied van IT. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Quint Wellington Redwood (Quint). Ruim 60 procent zegt meer activiteiten te zullen gaan uitbesteden. De voornaamste reden hiervoor is de verwachte kwaliteitswinst in de primaire zorgprocessen. Dat meldt Consultancy.nl.

Quint heeft voor dit onderzoek de ruim dertig onderzochte zorginstellingen ingedeeld in twee segmenten: het care-segment (gehandicaptenzorg, thuiszorg en ouderenzorg) en het cure-segment (ziekenhuizen). Ongeveer 65 procent van de respondenten behoort tot het care-segment, de overige 35 procent valt onder het cure-segment. Beide segmenten kijken anders naar uitbesteden. Zo gaf 60 procent van de care-instellingen aan dat de outsourcing zal toenemen, terwijl dit bij de cure-instellingen 87 procent was. Het care-segment is, volgens Quint, dus wat conservatiever.

Ambities
Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de zorginstellingen IT al uitbesteed of ambities heeft
om dit in de (nabije) toekomst te gaan doen. In totaal gaf 71 procent aan een toename in het outsourcingsvolume te zien. Dit is 2 procent meer dan vorig jaar. De onderzoekers van Quint vermoeden dat de stijging van ambities komt door een toegenomen vertrouwen in outsourcing.

Kwaliteit verhogen
Een van de meest genoemde redenen om IT uit te besteden, is een verhoging van de kwaliteit van de eigen dienstverlening. 30 procent van de respondenten gaf dat aan. Die kwaliteitswinst komt door de schaalvoordelen en specialistische kennis van de externe IT-leveranciers.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres