Magnifying glass Close

Zorgaanbieders willen inkoopcriteria verzekeraars openbaar

De Verenigde Eerstelijns Organisaties van zorgaanbieders (Velo) wil als koepelorganisatie dat zorgverzekeraars verplicht worden om open te zijn over hun inkoopcriteria.[slide] Honderden klinieken en andere kleine zorgaanbieders zouden nu bedreigd worden in hun bestaan door de gesloten opstelling van zorgverzekeraars. Zij zouden vooral zaken doen met grote spelers. De kleine aanbieders zouden alleen een kans krijgen tegen extreem lage vergoedingen. Dit schrijft het Haarlems Dagblad.

Zorgondernemers zouden zich klem gezet voelen, maar niet openlijk over de problematiek durven praten. Ger Jager is voorzitter van de stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze en hij vertegenwoordigt meer dan 5000 zorgverleners. Volgens hem krijgen honderden medische zorgaanbieders de komende jaren geen contract meer van verzekeraars, terwijl de instanties uitstekend presteerden.

Massacontracten
Driehonderd zelfstandige behandelcentra zouden failliet gaan. “Verzekeraars kiezen liever voor dure massacontracten, dan voor innovatieve en effectieve behandelingen. Respect voor de keuze van de patiënt kennen ze niet,” aldus Jager in het dagblad.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties (2)

22 oktober 2014 13:26 uur

Ton Weijers Verzekeraars bepalen hun eigen beleid en werken met lijsten van hulpmiddelen waarvoor zij contracten afsluiten. Deze lijsten zijn niet openbaar. Verzekeraars zijn op de stoel van de artsen gaan zitten en bepalen nu of je wel op niet operabel bent. Jammer voor deze patiënt maar dit middel of deze operatie staat niet op ons lijstje. Kankerpatiënten worden in Nederland "opgegeven" en in Duitsland succesvol geopereerd!! Op 16 december start de eerste rechtszaak van zorgleveranciers tegen de verzekeraars. Mogelijk kan de rechter de openbaarheid van beleid van de verzekeraars afdwingen en zorgen dat de artsen/specialisten weer aan het stuur zetten om patiënten te genezen. "Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig of Dat beloof ik."

22 oktober 2014 12:35 uur

Er staat van alles...: Openbaar is toch iets anders als "open zijn over". "alleen de kans tegen extreem lage vergoeding" is iets anders dan niet op de hoogte (kunnen) zijn van de inkoopcriteria of gemakzuchtige keuze voor massacontracten. Ik zou graag de onderste steen boven zien, Koen!

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres