Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

“Zorgaanbieders moeten beter samenwerken”

“Normaal zijn zorgaanbieders aan het werk in hun eigen ‘silo’. Ze bemoeien zich amper met elkaar. Zo wordt het nu eenmaal aangestuurd. Het idee van Best Value is om te proberen uit die silo te komen en na te gaan denken over het werk van een ander.” Dit zegt Jeroen van der Rijt in zijn presentie tijdens het International Supply Management Congress in Rotterdam. Samen met Philip Bos houdt hij een presentatie over de aanpak van Best Value in de geboortezorg.

Jeroen van der Rijt werkt bij Best Valuegroep. Daar begeleidt hij organisaties bij de aanpak van Best Value. Philip Bos heeft een medische opleiding gevolgd, maar merkte dat de samenwerking tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar niet zo goed liep door gebrek aan kennis (van beide kanten). Daarom is Bos, met de kennis van een arts, als zorginkoper bij Zilveren Kruis gaan werken. “Het is belangrijk dat wij elkaars taal spreken en samen kijken naar de kwaliteit van zorg”.

Geboortezorg in Nederland
De geboortezorg in Nederland is ingewikkeld geregeld. Als je zwanger bent, kun je voor controle naar de verloskundige, naar de klinische verloskundige of naar de gynaecoloog. Er zijn ook een hoop keuzes voor de plek waar je kunt bevallen: thuis, in een polikliniek, in het ziekenhuis, in een geboortecentrum of onder begeleiding van een gynaecoloog. Na je bevalling heb je nog recht op kraamzorg. Ook hier zijn keuzes in te maken. Wil je kraamzorg vanuit het ziekenhuis of vanuit een andere organisatie?

VSV
Om goede zorg te leveren, moeten al deze partijen ook samenwerken. Dit doen ze in Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV). “Toch sluiten we losse contracten met deze partijen”, zegt Bos. “Door deze losse contracten blijven alle partijen in hun eigen silo. We wilden daarom kijken of we naar één contract toe konden.” Met andere woorden, de gynaecoloog, de verpleegkundige en de kraamverzorger moeten uit hun silo stappen en samenwerken. Om deze keten in één contract te krijgen, zijn Bos en Van der Rijt een pilot gestart.

Kwaliteit en efficiëntie
Het doel van deze pilot was om op zoek te gaan naar betere kwaliteit en efficiëntie in de keten. Kosten deden er niet toe, het was namelijk de samenwerking die centraal moest staan. “Wil je dat alle partijen gaan samenwerken? Dan moet je de partijen in één contract krijgen. We wilden een contractvorm waarin de kwaliteit wordt gestimuleerd en de efficiëntie wordt beloond,” vertelt Bos in de presentatie. “We belonen daarnaast een goede aanbieder door hem de kans te geven om zichzelf te etaleren.”

Gesprek
Voordat er zo’n contract kan worden afgesloten, moet er eerst een duidelijke afbakening gemaakt worden. “Het moet gaan om een redelijke, reguliere bevalling,” legt Bos uit. “Kindergeneeskunde valt er dus buiten.” In de pilot wilden Bos en Van der Rijt met de drie partijen (gynaecoloog, kraamzorg en verloskundige) om de tafel om over de keten te praten. De drie partijen snapten dat niet zo goed, aangezien er meestal alleen over hun eigen werkveld werd gepraat. De drie zorgpartijen waren bang dat ze tegen elkaar uitgespeeld zouden worden. In afwijking van de Best Value methode heeft Van der Rijt, na lang beraad, gekozen voor een groepsinterview met de representanten van de verloskundige, gynaecoloog en de kraamzorg.

Contract
Na het groepsinterview konden de contracten worden getekend. In de pilot kregen de meewerkende partijen een driejarig contract, in plaats van een eenjarig contract. Daardoor is er ruimte voor ontwikkeling en creëer je een bepaalde vrijheid. “We hebben wel besloten om iedereen een kans te geven op een contract,” zegt Van der Rijt. “Als consument moet je natuurlijk naar een ziekenhuis in jouw regio kunnen.” Ook is er in het contract geen sprake van voorwaarden en specificaties. Die zorgen er namelijk voor dat niemand er bovenuit stijgt. Zorgaanbieders gaan door specificaties op hetzelfde niveau zitten en dat is niet wat Zilveren Kruis wil. Door zorgaanbieders vrij te laten, kunnen ze zich differentiëren. Hierdoor krijg je zorgaanbieders die heel goed zijn, zorgaanbieders die niet zo goed zijn en alles daartussenin. “Wij wilden preferred suppliers laten ontstaan”, aldus Van der Rijt. “Stijg je er bovenuit? Dan krijg je een soort stempeltje. Er kan dus alleen gewonnen worden, niet verloren.”

Samenwerking
De verschillende partijen leggen in de Verloskundige Samenwerkingsverbanden vast hoe zij binnen anderhalf jaar willen uitgroeien tot een experimentele keten geboortezorg. Er worden afspraken gemaakt over de zorginhoud. Wie regelt wat? Ook is er door Zilveren Kruis een constante evaluatie van de uitkomsten en cliëntervaringen waardoor de zorg kwalitatief beter, effectiever en doelmatiger kan worden.

Positief
Vanuit het veld waren er veel positieve reacties op de pilot. Door deze aanpak werd er geluisterd naar de arts in plaats van dat de zorgverzekeraar iets opdroeg. Een van de artsen gaf aan zich eindelijk gehoord te voelen. “Ik ben al dertig jaar arts en er was nog nooit naar mij geluisterd. Wat fijn dat ik nu eindelijk mijn expertise kan tonen.” Bos is zelf ook erg tevreden. “Wij, als Zilveren Kruis, zijn onwijs trots dat we hebben geprobeerd om als eerste Best Value toe te passen in de zorg. Tot zo ver zijn alle betrokkenen erg enthousiast.”

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres