Magnifying glass Close

Zijn de salarissen van inkopers gedaald?

Hoe zit het nu echt met de ontwikkeling van de salarissen van inkopers? Is het echt zo dat de salarissen binnen veel bedrijven dalen, in plaats van stijgen?[slide] Het jaarlijkse salarisonderzoek onder inkopers is van start gegaan en tracht antwoorden te vinden op deze vragen. 

In 2012 kwam uit een eerder onderzoek naar voren dat de salarissen sinds 2009 nauwelijks zijn gestegen. Toch was er een verandering te zien, namelijk de groter wordende kloof tussen de inkomens van het senior management aan de ene kant en de tactische en operationele inkopers aan de andere. Het salaris van inkoopdirecteuren was met gemiddeld 15% gestegen, terwijl de salarissen van tactische inkopers gemiddeld hetzelfde was gebleven. De reden die hiervoor werd aangedragen, was dat goede inkoopdirecteuren dun gezaaid zijn.

Ook dit jaar wordt er een onderzoek gehouden naar de salarissen van inkopers. Hoe gewaardeerd voelt u zich en bij welke salarisverschillen zou u willen overstappen? Na het invullen van het onderzoek kunt u ook uw resultaat zien ten opzichte van uw ‘peers’ in vergelijkbare organisaties.

De enquête kunt u hier vinden.

 

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres