Magnifying glass Close

Tien ziekenhuizen versterken inkoopkracht

Een tiental Nederlandse ziekenhuizen hebben in 2009 met behulp van een inkoopalliantie een samenwerking ontwikkeld waarmee zij op inkoopgebied voordeel willen halen (www.iaz.nl) en zo de kosten van de zorg willen helpen te reduceren. De raden van bestuur van de ziekenhuizen die deze Inkoopalliantie Ziekenhuizen vormen, tekenden op vrijdag 31 januari jl. een convenant waarmee zij verregaande inkoopsamenwerking borgen. In het convenant staan afspraken en commitments waardoor de tien ziekenhuizen een nog sterker front vormen naar al hun leveranciers.

Het merendeel van het inkoopvolume van de ziekenhuizen wordt ingekocht bij zeer professionele internationaal opererende organisaties. De organisaties van veel leveranciers kunnen worden gekenmerkt door een internationale dekkingsgraad, professioneel verkoopapparaat, grote organisaties, goede informatie en kennissystemen, hoge marges en veel omzet. Individuele Nederlandse ziekenhuizen zijn qua omvang en volumes in internationaal leveranciersperspectief kleine partijen. Daarnaast zijn zij in de zorgketen partijen met een zeer lage marge.

De afgelopen jaren zijn er door het inkoopsamenwerkingsverband al vele successen behaald. Om te komen tot nog betere afspraken, meer marktwerking en kostenreducties hebben de raden van bestuur van de aangesloten ziekenhuizen de onderlinge afspraken verder versterkt. De sterke betrokkenheid vanuit zowel de raden van bestuur alsmede de medische staven maakt dat er meer eenduidigheid in producten komt, er minder leveranciers komen en er meer transparantie is in kostprijzen en leveranciersafspraken. Leveranciers worden aangemoedigd om met kostenreducties en verbeter- en standaardisatievoorstellen te komen teneinde de kosten van de ziekenhuiszorg beheersbaar te houden.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties (4)

24 juni 2014 22:22 uur

Toch vertrekken ziekenhuizen bij het IAZ . Waarom zou dat zijn? Misschien toch iets minder succesvol dan ze pretenderen?

24 juni 2014 22:19 uur

Nog steeds spelen andere onzichtbare factoren vaak een zwaardere rol dan de kwaliteit-prijs ratio. Jammer......

5 maart 2014 22:43 uur

Tsja en dan kom je als leverancier met een voorstel wat voor deze groep ziekenhuizen kan leiden tot een besparing van honderdduizenden euro's, minder leveranciers en bovenal transparantie in prijsopbouw en afspraken, krijg je te horen dat het niet interessant is........ Ach ja als leadbuyer kan je niet overal verstand van hebben toch?

19 februari 2014 13:05 uur

In 2009 tot samenwerking besluiten, en dan 4 jaar later pas tot finale ondertekening komen. Dit kan alleen maar in de zorg....

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres