Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen meer halen uit gezamenlijke inkoop

Hun gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen zou ziekenhuizen en zorgverzekeraars meer kunnen opleveren. Ze zouden onder andere mogelijkheden in de Mededingingswet beter kunnen benutten. Dit concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van de evaluatie van de ‘Leidraad gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg’. Skipr bericht hierover.

Volgens ACM-voorzitter Martijn Snoep hebben ziekenhuizen en zorgverzekeraars nog moeite om samen een effectief voorkeursbeleid te voeren. Het onderzoeks- en adviesbureau SiRM dat bij de evaluatie was betrokken, concludeert dat nadere uitleg van de concurrentieregels hielp bij de onderhandelingen met geneesmiddelenfabrikanten. Het bood echter geen oplossing voor lagere prijzen van geneesmiddelen. Verder stelt SiRM dat marktpartijen vaak ruim binnen de mogelijkheden voor samenwerking blijven om juridische fouten te voorkomen. SiRM verwacht dat vooral meer uitleg in de leidraad over de concurrentieregels bij gezamenlijke inkoop van medische hulpmiddelen kan helpen bij een kostenverlaging.

Effectieve inkoop

Snoep van de ACM denkt dat voor een effectieve inkoop van geneesmiddelen een sterkere onderhandelingspositie van de inkopers nodig is. Hij vindt dat de concurrentieregels niet in de weg staan, maar gaat de leidraad op enkele plaatsen nog verduidelijken. Voor minder terughoudendheid bij de samenwerking adviseert SiRm een verruiming van de zogenoemde ‘veilige haven’. Deze beschrijft bijvoorbeeld de toegestane informatie-uitwisseling over de ingekochte geneesmiddelen. Ook geeft een ruimere veilige haven aan wat de mogelijkheden zijn voor strengere toelatingscriteria voor extra slagkracht van het inkoopverband. Verder beveelt SiRm een uitbreiding van de leidraad voor inkoopsamenwerking aan naar de gezamenlijke inkoop van medische hulpmiddelen. Volgens hert bureau is er op deze deelmarkt grote winst mogelijk door gezamenlijke inkoop.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres