Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Boekrecensie: Zes boeken contractmanagement nader bekeken

De groeiende belangstelling voor boeken over contractmanagement valt niet los te zien van de ontwikkeling die het vak contractmanagement de laatste twee jaar doormaakt. Vandaar dat in deze recensie niet één, maar zes boeken aan de orde komen. Van zeer eenvoudig en algemeen toepasbaar tot specifiek en zeer gedetailleerd uitgewerkt voor een specifiek vakgebied. Voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp contractmanagement, daar mee aan de slag wil of verdere stappen in wil maken.

Basisrichtlijnen voor contractmanagement
In de serie van zes boeken over contractmanagement die in deze recensie worden behandeld, vormt ‘Basisrichtlijnen voor contractmanagement’ de bekende uitzondering op de regel omdat het alleen elektronisch verkrijgbaar is. Zoals de titel aangeeft wordt de kern van het boekje gevormd door de richtlijnen om contractmanagement in te richten. Niks meer en niks minder. Daarom is dit boekje bij uitstek geschikt voor lezers die nog helemaal niets van het onderwerp afweten en er toch mee aan de slag willen. Het boekje is compact, maakt veel gebruik van opsommingen en kan daarom gezien worden als een soort van grote checklist die je kunt aflopen. Het boekje is overzichtelijk en leest mede door de opsommingen gemakkelijk weg.

Boekgegevens:
Auteur: Wim van Eck
Dit boekje is niet verkrijgbaar in de boekhandel, maar wel aan te vragen via de volgende link:
http://www.crics.com/gratis-producten/ebooks-whitepapers/basisrichtlijnen-voor-contract-management

Contractenbeheer, theorie in praktijk
Contractbeheer vormt de eerste stap bij het inrichten van contractmanagement binnen een organisatie. Dit boek behandelt werkelijk alle details die bij de inrichting van een contractadministratie aan de orde komen. Het boek begint met een simpele uiteenzetting van het contractmanagementproces en maakt een kleine uitstap naar de juridische aspecten van een contract. Vanuit de grondbeginselen van documentbeheer wordt de switch gemaakt naar contractenbeheer. Een kleine stap omdat een contract per slot van rekening een document is. Het boek eindigt met de organisatie van het contractbeheerproces en de automatisering. Met de basis van de eerdere hoofdstukken als uitgangspunt moet de automatisering van contractbeheer dan geen probleem meer vormen.

Boekgegevens:
Auteurs: Veronique Hijl, Dick van der Meer
Mercante Publishing | EAN: 9789080631823

Bestellen:
‘Contractenbeheer, theorie in praktijk ‘ is verkrijgbaar bij www.managementboek.nl en uit voorraad leverbaar. Klik hier om het boek te bestellen.

Contractmanagement in de praktijk
De hoeveelheid onderwerpen die in dit boek aan de orde komt is indrukwekkend en veelomvat-tend. Daarbij staat het inkopen van facilitaire en ICT dienstverlening centraal. Het boek behandelt naast de vele onderwerpen over contractmanagement ook een aantal inkoop gerelateerde onderwerpen zoals Kraljic en concurrentiestelling zonder echt de diepte in te gaan. Contractbeoordeling, soorten contracten en het onderhandelen van contracten zijn onderwerpen die je niet in de andere boeken zult tegenkomen. Daarnaast komen twee hoofdstukken over het inkopen van energie en Europees aanbesteden een beetje uit de lucht vallen. Het boek sluit af met de behandeling van een viertal valkuilen bij contractbeheer.

Boekgegevens:
Auteur: Ted Knoester
Bohn Stafleu van Loghum | EAN: 9789031361175

Bestellen:
‘Contractmanagement in de praktijk’ is verkrijgbaar bij www.managementboek.nl en uit voorraad leverbaar. Klik hier om het boek te bestellen.

Contract- en leveranciersmanagement
Twee HBO docenten en twee praktijkprofessionals stonden aan de basis van dit boek nadat ze ge-constateerd hadden dat er nog weinig inkoopliteratuur beschikbaar was over het onderwerp con-tract- en leveranciersmanagement. Het boek is gericht op de HBO student die aandacht wil besteden aan de combinatie van inkopen, samenwerken met marktpartijen en performance management. Dit betekent niet dat dit boek niet geschikt zou zijn voor andere doelgroepen. Het boek begint met een uiteenzetting van een deel inkooptheorie en haakt vanuit die hoek vervolgens aan bij het onderwerp contractbeheer en –management. Vervolgens komen de implementatie van contract- en leveranciersmanagement, inkoopcontrol en de organisatorische inrichting aan de orde. Het boek wordt afgesloten met een aantal praktijkervaringen uit zowel de private als publieke sector.

Boekgegevens:
Auteurs: Hans Schurgers, Joop van Duren, Peter de Vree, Robert Coolen
Boekenplan | EAN: 9789081916301

Regie de basis van contractmanagement
Dit boek is iets moeilijker te plaatsen in de bibliotheek met boeken over contractmanagement. Met name vanwege de insteek dat contractmanagement en de bijbehorende regieorganisatie inkoop overbodig zouden maken lijkt dit boek bij uitstek geschikt om inkopers een spiegel voor te houden dat het onderwerp contractmanagement niet per definitie eigendom is van de inkoopfunctie. Het grote aantal niet-inkopers tijdens de Contractmanagementdag van afgelopen maart lijkt dit argu-ment te ondersteunen. Het boek legt sterk de nadruk op het ontwikkelen van partnerschappen en vertrouwen, waarbij het resultaat en het rendement van een contract de belangrijkste prioriteit van een contractmanager dienen te zijn. Ook dit boek sluit af met de beschrijving van een aantal praktijkgevallen.

Boekgegevens:
Auteur: Rob van Veen
Promundo Boeken | EAN: 9789080631823

Contractmanagement voor ICT op basis van CATS CM
Het laatste boek in deze serie van zes vormt net als het eerst boek een uitzondering, maar wel van-wege een andere reden. Het is namelijk specifiek geschreven voor het managen van ICT contracten vanuit de organisatie van de leverancier. Dat laatste maakt het met name interessant voor inkopers en contractmanagers aan de zijde van opdrachtgevers, die hun eigen proces willen laten aansluiten op dat van de leverancier. Lees het boek met die blik en er gaat een wereld voor je open. Het boek is vrij uitgebreid en goed doordacht, mist geen onderwerp en biedt ook een methodiek die goed in elkaar steekt. Alhoewel het boek gaat over het managen van ICT contracten, zullen contractmanagers uit andere vakgebieden er zeker ook profijt van hebben.

Boekgegevens:
Auteurs: Jan van Beckum, Gert-Jan Vlasveld
Van Haren Publishing B.V. | EAN: 9789087530969

Bestellen:
‘Contractmanagement voor ICT op basis van CATS CM’ is verkrijgbaar bij www.managementboek.nl en uit voorraad leverbaar. Klik hier om het boek te bestellen.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties (7)

inkoperscafe gebruiker 6 september 2015 00:26 uur

r />of essentially the most read areas any advert, so have you thought to use twoor three masters instead of one.2.Gain your website visitors attention just by telling him or her yourproblems.People plan to hear regarding other people'sproblems given it takes off their private.3.Create trust in your prospects simply by telling themsomething they may have learned is true.They'll knowfor sure you are not lying and initiate to rely on you.4.Survey your customers to see thingsyou have in accordance with these people anr />of essentially the most read areas any advert, so have you thought to use twoor three masters instead of one.2.Gain your website visitors attention just by telling him or her yourproblems.People plan to hear regarding other people'sproblems given it takes off their private.3.Create trust in your prospects simply by telling themsomething they may have learned is true.They'll knowfor sure you are not lying and initiate to rely on you.4.Survey your customers to see thingsyou have in accordance with these people and use them inyour posting.People like a person who are like themselves.5.Offer zero cost classified ads for your web internet site thatexpire looking for a particular phrase.People willrevisit your web page time and time again to resubmit.6.Forward unique emails towards your online friendswith an individual's signature document included.They may end upforwarding it in their friends for example.7.Organize your webpage into categories.Visitorswon't become frustrated and leave your websites becausethey can not find what they're seeking.8.Give your webpage visitors a good "thank you" emailThis'll remind the crooks to revisit.Just acquire their emailaddress and additionally permission.9.Advertise that your internet business is that you can buy.Try to dispose of it just for $10, 000, 000 greenbacks.You'll eitherget $10, 000, 000 or you will definately get curious tourists.10.Check out auctioning off of your supplements.Set up theauction software on the web website.Give customersthe selection of repaying outright or simply bidding..

Sander van den Broek 13 maart 2014 13:02 uur

Excuses voor de fout. We hebben het aangepast. Dank voor het melden!

inkoperscafe gebruiker 13 maart 2014 12:39 uur

Geachte heer, mevrouw, Graag mijn naam correct vermelden in onderstaande passage : Peter de Vree is de naam en niet Peter de Vries. Met dank. Met vriendelijke groeten, Peter de Vree` Contract- en leveranciersmanagement Twee HBO docenten en twee praktijkprofessionals stonden aan de basis van dit boek nadat ze ge-constateerd hadden dat er nog weinig inkoopliteratuur beschikbaar was over het onderwerp con-tract- en leveranciersmanagement. Het boek is gericht op de HBO student die aandacht wil besteden aan de combinatie van inkopen, samenwerken met marktpartijen en performance management. Dit betekent niet dat dit boek niet geschikt zou zijn voor andere doelgroepen. Het boek begint met een uiteenzetting van een deel inkooptheorie en haakt vanuit die hoek vervolgens aan bij het onderwerp contractbeheer en –management. Vervolgens komen de implementatie van contract- en leveranciersmanagement, inkoopcontrol en de organisatorische inrichting aan de orde. Het boek wordt afgesloten met een aantal praktijkervaringen uit zowel de private als publieke sector. Boekgegevens: Auteurs: Hans Schurgers, Joop van Duren, Peter de Vries, Robert Coolen Boekenplan | EAN: 9789081916301

inkoperscafe gebruiker 3 oktober 2013 12:48 uur

Beste Gert-Jan, het boekje CATS CM is alweer enige tijd geleden verschenen en ik heb 't met belangstelling doorgelezen. In het boekje wordt echter aangekondigd dat er nog twee delen zullen verschijnen, sterker nog, jullie melden dat er aan twee andere delen wordt gewerkt (paragraaf 1.4). Het betreft boekjes over CATS CC (Contract Control, beheersmaatregelen op tactisch niveau), en CATS CG (Contract Governance, sturingsmaatregelen op strategisch niveau). De serie wordt gepresenteerd als een drie-eenheid, maar de vraag is natuurlijk: komen de twee andere delen er en, zo ja, wanneer? Vooral de opmerking dat de laatste hand aan een nieuwe versie van CM wordt gelegd triggerde mij tot deze vraagstelling.... Joop Schuilenburg

inkoperscafe gebruiker 3 oktober 2013 12:46 uur

Hallo Peter, Goed dat je de aandacht verder vestigd op het onderwerp Contract Management. Graag wil ik je wijzen op het boek van Cecile van Velsen genaamd Contractmanagement is Sexy! Er wordt en is al veel gesproken over het managen van contracten en het vertrekpunt vanuit inkoop. Als contract management visionair vind ik het heerlijk om te ervaren dat er steeds meer professionals erachter komen dat het een enterprise vraagstuk is, een eenvoudig enterprise vraagstuk. Als oprichter van Mochadocs (http://www.mochadocs.com) is het een genot te zien dat de complexere software oplossingen worden ingehaald door slimme en krachtige cloudoplossingen. Als contract management entrepreneur ben ik een enorm voorstander van het "schoenmaken blijf bij je leest" segment en zie elke pinprik in de business als een stap vooruit! Gr Rob Postma

inkoperscafe gebruiker 3 oktober 2013 12:44 uur

Beste Peter, Prima dat je schrijft dat het boek Regie de basis voor contractmanagement de inkopers een spiegel voorhoudt. Het hebben van goede spelers (lees inkopers) leidt echter niet altijd tot een mooi spel (lees rendement via contractmanagement). Kortom, er is nog een hoop te winnen. Het e-boek kan overigens gratis worden gedownload op www.promundo.nl/kennisgebieden/promundo-boeken Tako Hofstra

Gert-Jan Vlasveld 3 oktober 2013 12:42 uur

Beste Peter, graag reageer ik op je positieve beschrijving van het boek van mijn collega Jan van Beckum en mij. Toen wij onze CATS CM methode beschreven in 2002/2004 hebben wij daarvoor de ICT, onze belangrijkste achtergrond van dat moment, als uitgangspunt genomen. Inmiddels is de methode ook in gebruik binnen andere toepassingsgebieden zoals Facility Management en HRM en aan de opdrachtgeverskant. Het is momenteel zelfs zo dat ruim twee derde van de deelnemers aan onze trainingen van buiten de ICT is en werkt aan de opdrachtgeverskant. De methode heeft bewezen breed toepasbaar te zijn en aan beide zijden van het contract. We leggen momenteel dan ook de laatste hand aan een nieuwe versie van het boek waarin de bredere toepassing ook beschreven is. Wanneer het boek uitgekomen is horen we graag je reactie weer! Gert-Jan Vlasveld

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres