Magnifying glass Close

Win kaarten voor het ISMC

De rol van inkoop binnen organisaties is de laatste tien jaar drastisch veranderd. [slide] Door onder andere de toegenomen internationale concurrentie ontstond er in veel organisaties:

  • Een hoge druk op prijzen en kostenontwikkelingen. 
  • Meer aandacht voor nieuwe technologieën.
  • Een sterkere noodzaak om de kwaliteit van producten en de dienstverlening continu te verbeteren.
  • Outsourcing van niet-kernactiviteiten. 
  • Meer aandacht voor gerichte innovatie en kortere ontwikkeltijd.

De volgende generatie inkopers
Veel van deze ontwikkelingen hebben tot gevolg gehad dat de rol van leveranciers is toegenomen en dat hun bijdrage in het realiseren van de gewenste kosten, kwaliteit, technologie en snelheid belangrijker is geworden. Dit betekent meer verantwoordelijkheid voor de inkoper om de juiste leveranciers te integreren in ontwikkelingsprocessen en hiermee lange termijn relaties op te bouwen.

Kaarten winnen (t.w.v. €395,-)?
De focus van het ISMC is de toekomst van inkoop en de rol die de nieuwe samenwerkingen hierin gaan spelen. Tijdens het congres zal de crème de la crème van de inkoperswereld bijeenkomen. U kunt hier bij zijn, want wij geven, in samenwerking met NEVI, een toegangskaart weg (t.w.v. €395,-) aan de twee inkopers die de meest originele reactie geven op de volgende vraag:

Wat is de grootste valkuil van de nauwere samenwerking tussen leverancier en inkoper?

Graag uw reactie onder dit bericht. Als u anoniem plaatst, stuur dan ook uw volledige naam en reactie naar: nancy@inkopers-cafe.nl. Op die manier weten we aan wie we de prijs kunnen toekennen.

Meer informatie ISMC

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties (11)

Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel 7 november 2014 13:26 uur

Bedankt voor alle inspirerende reacties. De twee winnaars hebben een persoonlijk bericht ontvangen.

5 november 2014 07:22 uur

dat is de mogelijke aanwezigheid van een "Ego".

4 november 2014 20:13 uur

Daar kan ik kort over zijn: dat is de factor mens

Alex 4 november 2014 14:25 uur

Inkoop, het vak van concurrentiestellen, uitknijpen, druk opvoeren. Langetijd en bij veel bedrijven nog steeds de manier van zaken doen. Zelf geloof ik niet dat daar de toekomst ligt. Is de geld niet belangrijk? Natuurlijk wel. Afhankelijk van het type bedrijf waarvoor je inkoopt, handelsbedrijf, producent, kennisbedrijf, enzovoort, bepaalt je inkoopprijs in hoge of in mindere mate de kostprijs van het door het eigen bedrijf geleverde product of dienst. Ook is het afhankelijk of de ingekochte producten corebusiness of non corebusiness gerelateerd zijn. Zelf beoordeel ik een relatie op toegevoegde waarde en dan de toegevoegde waarde voor de klant van ons bedrijf. Draagt het product of dienst weinig tot niets bij, dan dient de prijs/prestatie verhouding scherp te zijn. Echter veel van onze leveranciers dragen bij aan het succes van onze organisatie. Productontwikkeling duurt binnen onze organisatie 7 tot 12 jaar (ongeveer 30% van onze kosten zijn R&D kosten) en is sterk gebaseerd op kennis(opbouw). De kostprijs van een geleverde dienst of product is hier een stuk minder relevant, het gaat er juist om wat levert het op en welke kennis/service kan de leverancier inbrengen. De relatie met deze leverancier heeft het karakter van een partnership. De prijs van hun concurrent is een stuk minder interessant, zolang wij beide begrijpen dat deze in balans moet zijn in relatie tot de geleverde meerwaarde. Weet je dit te bewerkstelligen met je leveranciers, dan houden zij zichzelf wel scherp. Hun toekomst is dan duurzaam, hier profiteren zowel zij als wij van.

4 november 2014 12:11 uur

De inkoper is een persoon. Een leverancier bestaat waarschijnlijk uit meerdere personen. De valkuil is afhankelijk van met wie je bij de leverancier een nauwe samenwerking hebt en wie er verder binnen je eigen organisatie een nauwe relatie met de leverancier onderhouden. De echte valkuil is daarbij dat je niet alert genoeg bent op de verschillende relaties met de leverancier en hoe die het samenwerkingsproces beïnvloeden.

4 november 2014 11:40 uur

De grootste valkuil is: dat je niet meer objectief genoeg bent op de lange duur!

Michiel Leegerstee 4 november 2014 10:53 uur

Het jarenlang zaken doen met dezelfde leveranciers is een valkuil. Vervaging van afspraken (overeenkomsten op inhoud) o.a. door verloop van personeel in de organisatie en een subjectief beeld. Een jarenlange goede verstandhouding met (diensten)leveranciers is waardevol. Maar kan het onderhandelen over nieuwe, betere condities lastig maken. Leverancier heeft niet alleen een goede relatie opgebouwd met afdeling Inkoop maar ook met interne gebruikers die mogelijk subjectieve argumenten (“ze kennen de weg zo goed, ze weten wat onze behoefte is, 1 telefoontje is genoeg, etc”) gebruiken om de relatie te laten voortbestaan. Laat contracten (en zeker onderhoudscontracten) niet stilzwijgend doorlopen. Plan voor elk contract een evaluatiemoment in, ruim voordat het contract expireert. Maak een contractanalyse, waarin bevestiging of afwijking van gemaakte afspraken zichtbaar zijn. Die analyse vormt een startpunt voor nieuwe onderhandelingen (en/of marktverkenning).

2 november 2014 20:45 uur

De grootste valkuil als gevolg van de nauwere samenwerking tussen leverancier en inkoper is dat de de objectieve criteria waarop de leverancier geselecteerd is, omslaat in subjectieve criteria. "De relatie is goed, de kwaliteit is goed, waarom zouden we naar een ander gaan?" Een regelmatige benchmark is en blijft een vereiste om de relatie met een leverancier objectief te kunnen blijven beoordelen. Marcel Bressers, auteur van het boek Inkoopwijzer, praktijkgids operationele inkoop.

31 oktober 2014 14:10 uur

De grootste valkuil van de nauwere samenwerking tussen leverancier en inkoper is het gevaar dat je de leverancier werk uit handen neemt i.p.v. andersom. Dat je je te nauw met de ontwikkelings- en selectieprocedures van leveranciers gaat bezig houden. De leverancier moet met oplossingen (blijven) komen. Je moet de oplossingen niet voor hen bedenken. Dat is het gevaar van nauw samenwerken...

31 oktober 2014 09:02 uur

Deze teveel te blijven benaderen vanuit (kosten/baten) spreadsheets ipv relatie, vertrouwen & durf tot innovatieve mogelijkheden.

30 oktober 2014 09:45 uur

Lange termijn relaties tussen inkoper en leverancier is een positief gegeven. Hieruit blijkt dat de samenwerking blijkbaar al een langere tijd goed verloopt. Aan de andere kant: een nauwere ‘monogame’ relatie met een leverancier kan zorgen voor een voordeelpositie voor de leverancier ten nadele van de inkoper. Zeker wanneer de inkoper niet snel aan een andere leverancier kan komen. Daarom blijft het de kunst om meerdere goede (nauwe) relaties op te bouwen en te zorgen voor een vangnet.

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres