Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Wil de eigenaar van flexibele arbeid opstaan?

De categorie (zoals Inkoop het zo professioneel noemt) inhuur of flexibele arbeid, wordt steeds omvangrijker. Er werken inmiddels 300.000 uitzendkrachten en 1,2 miljoen zzp’ers in ons land. Doelbewust of tegen wil en dank huren organisaties steeds meer in. Hoe krapper de arbeidsmarkt, hoe groter de afhankelijkheid van externe inhuur. Niemand kijkt er meer van op als je zegt dat 10, 20 of 30% van de formatie niet op jouw loonlijst staat. Het valt mij echter op dat externe inhuur voor HRM (of Human Capital Management zoals ze zichzelf graag noemen) een blinde vlek is. Waarom raast deze trein aan dit station voorbij?

Externe inhuur kent drie stakeholders: (1) de business (de inhurende manager), (2) HRM en (3) Inkoop. Het is goed om te weten dat deze drie stakeholders niet precies hetzelfde belang hebben. De business is verantwoordelijk voor de prestaties van de afdeling en wil zijn of haar vacature vervullen met de beste persoon met wie ze de beste ‘klik’ voelen. HRM is verantwoordelijk voor het competentie- en salarisraamwerk en wil een vacature vervullen met de juiste persoon met de juiste competenties. Inkoop is verantwoordelijk voor leveranciers, prijzen, rechtmatigheid en contract compliancy en heeft geen directe noodzaak om vacatures te vervullen. Alignment van de belangen is noodzakelijk om de doelen van alle drie de stakeholders te realiseren.

Inkoop overbrugt de kloof tussen de vraag van de business en de markt en werkt vanuit het inkoopbeleid. Dat beleid is weer afgeleid van het organisatiebeleid. Door de groeiende spend van externe inhuur raakt Inkoop steeds geïnteresseerder in en betrokken bij deze categorie. Inkoop kan echter niet alléén de behoefte van de business specificeren. Die specificatie komt uit de organisatie; HRM levert de bijbehorende visie en het beleid voor externe inhuur.

Voor een goed resultaat is een gedifferentieerde inkoopstrategie van belang. Niet alle inhuur op één hoop gooien en op één manier in de markt zetten! Het is belangrijk om de functies te clusteren en vervolgens per cluster te bepalen wat de toekomstige inhuur wordt. Toekomstvoorspellingen zijn zonder visie en beleid op dit gebied echter nauwelijks betrouwbaar. Inkoop moet weten wat het doel is van de toekomstige inhuur (opvang piek/ziek, projectmatig, opvullen vacatures, flexibiliteit, besparing, kwaliteit, etc.) en hoe de betreffende leveranciersmarkt er uit ziet (balans vraag en aanbod). HRM is dus in overleg met de business verantwoordelijk voor het specificeren en Inkoop staat aan de lat om te selecteren en contracteren. De business zal bestellen.

De laatste twee fasen van het inkoopproces (bewaken en nazorg verlenen) kun je ook contractmanagement noemen. Leveranciers leveren in deze fasen hun toegevoegde waarde. Het is belangrijk om hier als Inkoop zodanig aandacht aan te besteden dat het maximale er wordt uitgehaald. De norm van 1 contractmanager op 120 contracten (in de mix) kun je daarbij als uitgangspunt aanhouden.  Om de belangen van alle stakeholders professioneel te behartigen, is het oprichten van een Inhuurdesk of Inhuurplein (door HRM en Inkoop samen) een goede optie. Dit zorgt voor maximale grip, ontzorging en contractmanagement onder één dak.

Voor welke optie je ook kiest, zorg dat HRM opstaat, eigenaarschap toont voor haar deel en zich ook bekommert om externen. Het menselijk kapitaal van deze groep is te waardevol om niet samen te managen!

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties (2)

inkoperscafe gebruiker 27 augustus 2019 13:50 uur

Vertel me dan eens wat ik moet doen?? Ik werk al jaren als proposal writer en win maar niks... wie lezen mijn stukken? Idioten? En wie zijn deze idioten precies? HR? Inkoop? Of de ''business''? Volgens mij gaat het gewoon alleen maar om geld.. Let maar op, over 5 jaar is de verdeling prijs/kwaliteit 100%/0%.

inkoperscafe gebruiker 8 juli 2019 18:17 uur

Dag Wim, Als (freelance) HR projectleider heb ik ook al jaren de overtuiging dat eigenaarschap bij HR hoort. Alleen HR lijkt die bal maar beperkt op te pakken. Wat zou HR tot hetzelfde inzicht laten komen?

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres