Voorraad gereed product

Onder de ‘voorraden’ zoals we die in een onderneming tegenkomen, verstaan we de waarde van alle grondstoffen, halffabrikaten, goederen in bewerking en nog niet verkochte, voltooide producten die op een bepaald moment (een peildatum, bijvoorbeeld de balansdatum) in de onderneming aanwezig zijn.

Het inkoopproces kan worden beïnvloed door de voorraad. De inkoop is afhankelijk van in hoeverre de verkoopverwachtingen gerealiseerd worden. Wanneer er in een periode minder verkocht wordt dan verwacht, neemt de voorraad gereed product toe. Wanneer er in een periode meer verkocht wordt dan verwacht, neemt de voorraad gereed product sneller af dan gepland. Het verschil tussen de verwachte en de werkelijke verkopen kan veroorzaken dat de productieplanning bijgesteld moet worden.

Bronnen: