Supply Chain Finance / Ketenfinanciering

Supply Chain Finance, ook wel ketenfinanciering genoemd, is een verzamelnaam van allerlei financieringsvormen tussen bedrijven in de keten onderling. Het doel van Supply Chain Finance is het verbeteren van de financiële positie van bedrijven in de leverantieketen en het verspreiden van financiële risico’s. Voorbeelden hiervan zijn: combinaties van onderlinge afspraken op het gebied van betalingstermijnen, leveranciers- en afnemerskrediet. Zo kunnen internationaal opererende bedrijven leveranciers uit landen die minder kredietwaardig zijn, aanbieden hun te innen rekening te verkopen aan een tussenpartij. In de praktijk is dat vaak een internationaal georiënteerde bank.

Als bedrijven goederen kopen van over de hele wereld, moeten zij niet alleen zorgen dat die fysiek aankomen, maar ook dat het financieel goed geregeld is. In de keten wordt stukje bij beetje waarde toegevoegd aan een product, namelijk telkens wanneer de volgende schakel in de keten ervoor betaalt. Toeleveranciers kunnen daardoor soms maanden op betaling wachten. Supply Chain Finance zorgt ervoor dat toeleveranciers ervan uit kunnen gaan dat hun klanten betalen. Het helpt zowel bij het optimaliseren van financiering tussen bedrijven als bij het integreren van financiële processen met klanten, leveranciers en logistieke en financiële dienstverleners.

Een gevolg daarvan is dat de totale behoefte aan werkkapitaal verkleind kan worden. Toeleveranciers maken met die betaalgarantie ook meer kans op een voorfinanciering door een bank of andere financiers.

Een groot verschil tussen Supply Chain Finance en reeds bestaande financieringsconstructies is het risicoaspect. In het geval van traditionele financieringsconstructies neemt een financiële instelling (een gedeelte) van de debiteurenportefeuille over van de leverancier. Het kredietrisico wordt hier bepaald op basis van de financiële gezondheid van de leverancier.

Supply Chain Finance wordt daarentegen geïnitieerd door de afnemer. Dit is meestal een grote onderneming met een hoge kredietwaardigheid. Het kredietrisico wordt dan vooral gebaseerd op het kredietrisico van de afnemer.

Zowel afnemers als leveranciers hebben baat bij een Supply Chain Finance. Afnemers hebben namelijk de gelegenheid betalingstermijnen te versoepelen en leveranciers ondervinden een verbetering van de cashflow.

Bronnen:

Samira Huibregtse

Over de auteur
Samira Huibregtse

Samira Huibregtse is een jonge, enthousiaste journalist die met plezier op zoek gaat naar interessant nieuws in de wereld van inkopen en aanbesteden.