Magnifying glass Close

Strategische, tactische en operationele inkoop

Het onderscheid tussen strategische, tactische en operationele inkoop is niet eenduidig.

Het onderscheid tussen Strategische, tactische en operationele inkoop is oorspronkelijk door Arjan van Weele (1988) in onderstaande figuur gemaakt. Strategische inkoop ligt als het ware over het gehele inkoopproces heen en betreft de vertaling van het algemene beleid naar inkoopuitgangspunten en (veelal) procedures, inkoopbeleid, inkoopdoelstellingen en inrichting van de organisatie. Tactische inkoop gaat over specificeren, selecteren van de leveranciers en contracteren. Operationele inkoop gaat vooral over het administratieve proces (bestellen, bewaken en nazorg.

strategisch-tactisch1
 
Er zijn ook partijen die alleen het bestellen als een operationeel proces zien, en die het managen en evalueren als onlosmakelijke onderdeel van het tactische inkoopproces zien. PeopleGroup (zie onderstaande figuur) is daar een voorbeeld van.

strategisch-tactisch2

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Onderwerpen

Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres