Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index, afgekort PMI, wordt ook wel inkopersindex genoemd. PMI is een indexcijfer dat een indruk geeft van het vertrouwen dat inkoopmanagers op dat moment in de economie hebben. Het geeft daarnaast ook een beeld van de Nederlandse industrie.

Ligt de waarde boven de 50? Dan is er sprake van vertrouwen en/of groei. Bij een waarde van onder de 50 wordt een afname van activiteiten verwacht. Een PMI-score van 50 betekent dat er geen verandering heeft plaatsgevonden. Hoe groter de afwijking, hoe groter de mate van verandering.

In Nederland vullen rond de driehonderd inkoopmanagers de maandelijkse enquête van Markit in. Deze inkopers werken bij bedrijven die minimaal tien procent van het BBP vertegenwoordigen. In de enquête wordt er gevraagd naar productie, nieuwe orders, exportorders, ingekocht materiaal en voorraad gereed product.

Elke eerste werkdag van de maand geeft Nevi de Inkoopmanagersindex (Nevi PMI) voor Nederland uit. Deze index geeft een beeld van de Nederlandse industrie én de gehele Nederlandse economie. ABN-Amro participeert sinds 2020 ook in de PMI door deze te voorzien van duiding.   

De PMI wordt gepubliceerd door het Institute for Supply Management (ISM). ISM publiceert een hoop verschillende indexen, maar de PMI wordt het meest gevolgd.

Bronnen:

Samira Huibregtse

Over de auteur
Samira Huibregtse

Samira Huibregtse is een jonge, enthousiaste journalist die met plezier op zoek gaat naar interessant nieuws in de wereld van inkopen en aanbesteden.