Pre-Shipment Inspection

Een Pre-Shipment Inspection is een eindinspectie voor verzending waarbij de algehele kwaliteit van de producten wordt gecontroleerd. Een sample, waarover de klant tevreden is, biedt namelijk geen garantie dat er tijdens het verloop van het productieproces geen complicaties optreden die de uiteindelijke productkwaliteit in gevaar kunnen brengen. De Pre-Shipment Inspection begint wanneer 100% van de totale order is geproduceerd en minimaal 80% is verpakt. Voordat de producten worden geladen, controleert een kwaliteitsinspecteur aan de hand van de eerder opgestelde specificaties of de producten aan de gewenste kwaliteit voldoen.

Ties Coolen

Over de auteur
Ties Coolen

Ties Coolen is directeur van Quality Control (QC). QC controleert en inspecteert producten op gewenste kwaliteit en correctheid; dit in opdracht voor bedrijven overal in China, Vietnam & India. Hierdoor hoeft de opdrachtgever zelf niet naar China, Vietnam & India en is toch zeker van een professionele inspectie.