Outsourcing

Outsourcing is de Engelse term voor uitbesteden. Het is een strategische keuze van een organisatie om bedrijfsactiviteiten uit te besteden aan een dienstverlener of toeleverancier. Organisaties kunnen zich zodoende concentreren op de activiteiten die zijzelf als kerntaken beschouwen.

Van outsourcing is sprake zodra een organisatie beslist dat de inzet van een deel van de eigen medewerkers, organisatiemiddelen of geïnvesteerd vermogen voor de uitvoering van ondersteunende bedrijfsprocessen niet langer gewenst is om bedrijfsdoelstellingen na te streven. Er wordt een externe dienstverlener of toeleverancier geselecteerd en gecontracteerd om de betreffende taken voortaan uit te voeren.

Waarom wel outsourcen?

 • De verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van voldoende personeel verschuift naar de externe dienstverlener.
 • De flexibiliteit van de eigen organisatie wordt vergroot. Eigen personeel ontsla je niet makkelijk, terwijl je de relatie met een dienstverlener aan het einde van een contractperiode zonder problemen kunt beëindigen.
 • Kwaliteit kan naar een hoger niveau gebracht worden. Personeel hoeft niet meer opgeleid worden. Je kunt de vereiste kwaliteit gewoon inkopen.
 • Diensten worden vaak tegen lagere tarieven geleverd, o.a. vanwege schaalvoordelen.
 • Er komt een bedrag aan geïnvesteerd vermogen vrij, omdat je bedrijfsmiddelen kunt afstoten.
 • Outsourcen heeft een gunstige invloed op de aandeelhouderswaarde voor beursgenoteerde ondernemingen.

Waarom niet outsourcen?

 • De leverancier kan systematisch onderpresteren, terwijl je die wel volledig betaalt.
 • De leverancier kan oplossingen eveneens voor andere klanten gebruiken of concurrentiegevoelige informatie doorspelen.
 • De leverancier kan de financiële condities in de loop der tijd veranderen, omdat de opdrachtgever afhankelijk is geworden van de leverancier.
 • De opdrachtgever verliest controle.
 • De opdrachtgever verliest flexibiliteit, omdat er sprake is van langjarige contracten.
 • Outsourcing kan een negatieve invloed hebben op medewerkers, omdat ze het gevoel kunnen hebben dat hun functie in de toekomst ook wordt uitbesteed.
 • Het managen van het contract kan meer indirecte kosten met zich meebrengen.
 • Het verwachtingspatroon komt mogelijk niet overeen met de technische mogelijkheden van de dienstverlener.

Bronnen:

 • Inkopen voor Dummies
Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Journalist InkopersCafe.nl