In het traditionele inkoopproces van Van Weele is dit de laatste stap in het proces. Deze volgt op bewaken. Nazorg heeft vooral te maken met zaken als leveranciersbeoordelingen (audits) en inkoopprestatiemeting. In het InkoopAcademie-inkoopproces hebben wij deze stap omgedoopt tot ‘evalueren’. Deze stap maakt eveneens geen deel meer uit van het ‘operationele’ inkoopproces, maar behoort tot de ’tactische’ inkoop, net als specificeren, selecteren, contracteren en managen. Operationele inkoop behelst dan alleen nog het bestelproces. Daarbij gaat de aandacht uit naar het evalueren van de geleverde prestaties, van zowel de leveranciers als van de eigen organisatie en de daardoor bereikte resultaten. Hoe kan het beter? Goedkoper? Sneller? Dit vormt dan de input voor de volgende specificatie, selectie en contract(en).

Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus