Marktconformiteit

Marktconformiteit is het ontvangen van prestaties (prijs, service, condities) die min of meer gelijk zijn aan wat andere partijen in de markt bieden of ontvangen.

Voor de inkoper is marktconformiteit een zinloos begrip. Immers, de inkoper moet nastreven dat de organisatie díé prestaties ontvangt die nodig zijn om succesvol te zijn, ongeacht of dit beter of slechter is dan wat ‘de markt’ ontvangt.

De perceptie van marktconformiteit is vooral relevant voor de belanghebbenden (interne klanten). Want wanneer zij denken dat de gecontracteerde prestaties (niet langer) marktconform zijn, dan zullen ze buiten het contract om gaan kopen. Tevens zullen ze geen hoge pet op hebben van de professionaliteit van de inkoper.

Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus