Kraljic-matrix

De Kraljic-matrix karakteriseert producten naar de mate van financieel risico/belang en toeleveringsrisico. Een maatstaf voor het financieel risico/belang is het bedrag dat per jaar aan het inkoopsegment wordt uitgegeven. Voor het toeleveringsrisico is het aantal leveranciers een maatstaf. De inspanning die wordt gestoken in het afsluiten en beheren van contracten wordt afgestemd op de positie van het betreffende product in de Kraljic-matrix.

De producten in de matrix:

  • Routineproducten
  • Hefboomproducten
  • Bottleneckproducten
  • Strategische producten

Routineproducten
Routineproducten zijn producten of diensten waarvan de kosten laag zijn, die weinig afbreukrisico’s kennen en waarvan er voldoende leveranciers zijn. Bij het kopen van deze producten moet je zorgen voor zo min mogelijk administratieve belasting voor de organisatie. Dit kan door zo veel mogelijk gebruik te maken van raamcontracten.

Hefboomproducten
Hefboomproducten zijn producten en diensten die niet complex zijn en die voldoende aanbieders kennen, maar die wel een aanzienlijke waarde van het totale inkooppakket vertegenwoordigen. Dit betekent dus dat er hoge kosten zijn en weinig toeleveringsrisico’s. Hier zal de meeste energie worden besteed aan contractonderhandelingen over de prijzen en de toegevoegde waarde van de leverancier. Voor hefboomartikelen kan doorgaans met een standaardcontract en de toepasselijkheid van de inkoopvoorwaarden worden volstaan. De looptijd van de contracten zal beperkt zijn.

Bottleneckproducten

Bottleneckproducten (of knelpuntproducten) hebben een geringe waarde, maar kunnen bij slechts één of enkele leveranciers worden afgenomen. De inkoper zal dan meestal akkoord moeten gaan met de leveringscondities van de leverancier. Dit kan zich uiten in relatief hoge prijzen, lange levertijden en slechte service. Het belangrijkste aandachtspunt in contracten voor deze producten is de zekerheid van de levering.

Strategische producten
Strategische producten hebben een hoge waarde en worden geleverd door één of enkele leveranciers. De hoge waarde vraagt om aandacht voor prijsontwikkelingen, oog voor onderhandelingen en wederzijds vertrouwen. Het product is meestal maatwerk en wordt op basis van specificatie van de opdrachtgever gemaakt.

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Journalist InkopersCafe.nl