Key Performance Indicatoren (KPI's)

In goed Nederlands gaat het hier over prestatie-indicatoren. Oftewel, meetpunten die aangeven in hoeverre een prestatie geleverd wordt. Objectieve meetbaarheid vormt hier het uitgangspunt. Zo wordt leverbetrouwbaarheid vastgesteld door te meten welk percentage van het totaal aantal leveringen op tijd (volgens afspraak) geleverd wordt. Of het aantal afkeuren, wat iets zou zeggen over de kwaliteit van de producten. Of het aantal ontvangen klachten, dat iets zegt over de kwaliteit van de dienstverlening.
 
Hierbij is het belangrijk om je te realiseren dat de objectieve meetresultaten niets hoeven te zeggen over de daadwerkelijke tevredenheid over de geleverde prestatie. Een honderd procent score op leverbetrouwbaarheid van een leverancier met een onbeschofte accountmanager, wil niet zeggen dat de belanghebbende tevreden is over de prestaties van de leverancier. Men kan zeer ontevreden zijn over de leverancier terwijl de meetgegevens het tegendeel beweren. 
 
Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus