Insourcing

Wanneer een bedrijf kiest voor insourcing gaat het bepaalde goederen of diensten binnen de eigen organisatie maken. Het bedrijf gaat dan dus niet op zoek naar een externe leverancier. De doelstelling hiervan is om vakbekwaamheid op te bouwen en niet afhankelijk te zijn van externen.

Het is belangrijk dat een organisatie zich afvraagt wat er te winnen valt met insourcing. Dit kan zijn: onafhankelijkheid, kostenbesparing, meer service of snellere innovatie. Wanneer deze doelen vaststaan, is het verstandig om een kostenanalyse te maken. Daarmee bekijk je of het ook daadwerkelijk meerwaarde heeft om activiteiten intern te organiseren.

De onderdelen van de organisatie die zich vaak lenen voor insourcing zijn: productie, klantenservice en financiële administratie.

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel