Inkoopmarketing

Hier gaat het om het ‘verkopen’ van inkoop. Het is belangrijk dat je je hierbij realiseert dat je iemand alleen iets kunt verkopen als de ander het graag wil hebben, niet omdat je het kwijt wilt. Wat anderen van inkoop verlangen staat centraal. Aangezien nog geen 5% van een gemiddeld bedrijf financiële (budget)verantwoordelijkheid heeft, is de financiële bijdrage van inkoop voor die andere 95% meestal geen doorslaggevend argument. Je zult het dan vooral moeten zoeken in argumenten op het gebied beschikbaarheid (prestaties, informatie), waardetoevoeging (merk, exclusiviteit) en risicobeheersing (juridisch, maatschappelijk, operationeel, persoonlijk).

Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus