Initiële specificatie

Dit is de eerste stap in de specificatiefase binnen het inkoopproces. Hier staat het vaststellen van de behoeften van belanghebbenden centraal. Wat verwachten zij dat er gaat gebeuren nadat het gekocht is? Dit zal primair gekoppeld zijn aan hun belang. Hier speelt de unieke positie van de inkoper een belangrijke rol. Aangezien de inkoper de enige is die geen direct belang heeft bij de uitkomst van het proces, is hij/zij als beste in staat om alle belanghebbenden en hun belangen inzichtelijk te maken.

Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus