Incoterms zijn een internationale standaard voor de rechten en plichten van de koper en verkoper bij internationaal transport van goederen. In de Incoterms 2020 staan elf regels of leveringsvoorwaarden. Van de elf zijn er vier gericht op de zeevaart, terwijl de andere zeven voor alle soorten transport gelden (multimodaal transport).

In een contract tussen de verkoper en koper wordt het volgende vastgelegd:

 • verplichtingen voor beide partijen;
 • wie de verzekeringen, vergunningen, machtigingen en andere formaliteiten regelt;
 • wie tot waar het transport regelt;
 • het punt waarop de kosten en risico’s overgaan van de verkoper naar de koper. 

Multimodaal transport
Hieronder vallen de volgende Incoterms:

 • EXW: ex works, betekent ‘af fabriek’. Voorziet in de mogelijkheid om goederen te verkopen zonder dat deze van plaats verwisselen. Bijna alle verplichtingen liggen hierbij bij de koper. Zie ook: Af fabriekprijs.
 • FCA: free carrier, betekent ‘vrachtvrij tot de eerste vervoerder’. Hierbij is de verkoper alleen belast met het voortransport. De verkoper zorgt voor de goederen met factuur, verpakking en uitvoervergunning. 
 • CPT: carriage paid to, betekent ‘vrachtvrij tot’. Hierbij is het transport in handen van de verkoper. 
 • CIP: cariage and insurance paid to, betekent ‘vrachtvrij inclusief verzekering tot’. Hierbij is wordt het transport geregeld door de verkoper. De koper draagt nog wel het transportrisico.  
 • DAP: delivered at place, betekent ‘overeengekomen plaats van bestemming’. Hierbij heeft de verkoper het transportheft in handen en draagt ook het transportrisico. 
 • DPU: delivered at place unloaded, dit betekent dat de verkoper het vervoer tot de afgesproken plaats van bestemming regelt en betaalt. Hij draagt ook het risico van verlies of schade aan de goederen tot het moment dat hij de goederen aan de koper overdraagt. Feitelijk DAP + lossen.
 • DDP: delivered duty paid, betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen op de genoemde plaats in het land van invoer beschikbaar zijn gesteld. De verkoper draagt de risico’s en kosten, inclusief rechten, belastingen en overige heffingen die verbonden zijn aan het leveren van de goederen. 

Transport over water
Hieronder vallen de volgende Incoterms:

 • FAS: free alongside ship, betekent ‘vrij langszij schip’. Hierbij zorgt de verkoper voor goederen met factuur, verpakking en kosten tot het schip met uitvoervergunning. Vanaf daar moet de koper een vervoersovereenkomst afsluiten en draagt hij ook alle risico’s van verlies of schade. De verkoper is verplicht om de goederen uit te klaren. 
 • FOB: free on board, betekent ‘vrij aan boord’. De verkoper draagt hierbij zorg voor de factuur, de verpakking en bij uitvoer de uitvoervergunning en douaneformaliteiten. De verkoper moet opdraaien voor de kosten (uitklaring) en is verantwoordelijk voor alle risico’s tot over de reling van het schip. De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan wanneer de goederen aan boord van het schip zijn geplaatst en betaald zijn. Vanaf dat moment is het risico voor de koper.
 • CFR: cost and freight, betekent ‘kostprijs en vracht’. Dit houdt in dat de verkoper de kosten en het transport moet betalen om de goederen naar een bestemmingshaven te brengen. Op het moment dat de goederen de scheepsreling passeren in de verschepingshaven, gaat het risico over naar de koper. 
 • CIF: cost insurance and freight, betekent ‘kostprijs, verzekering en vracht’. Hierbij heeft de verkoper dezelfde verplichtingen als onder CFR. Als extra verplichting moet de verkoper een zeetransportverzekering afsluiten tegen het risico voor de koper. De verkoper sluit het verzekeringscontract en betaalt de verzekeringspremie.

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Journalist InkopersCafe.nl