Gekoppelde contracten

Dit is een contractmanagementbenadering die we nog niet zo veel tegenkomen. Er zijn maar weinig contracten die echt op ‘eigen kracht’ een eindresultaat opleveren. Vaak is het resultaat van een contract in feite een tussenresultaat: beschikbaarheid van goederen of diensten ergens in de keten. Terwijl juist de samenkomst van de prestaties uit de verschillende contracten moet leiden tot het gewenste eindresultaat.

Neem als voorbeeld het eindresultaat: een veilige straat in het donker. Als we er voor het gemak even van uitgaan dat de keuze al is gemaakt om dit resultaat (veilige straat in het donker) te bereiken door het plaatsen van straatlantaarns die bij het vallen van de duisternis de straat verlichten en daardoor de veiligheid van de personen die zich op die weg begeven vergroten, dan is het duidelijk dat de prestaties van verschillende contracten zullen moeten samenkomen op het juiste moment om het gewenste resultaat te bereiken.

De levering van de lantarenpalen op maandag en de levering van de lamp op woensdag, zorgt op zijn vroegst op woensdag voor het gewenste resultaat. Dan is nog te hopen dat de aannemer op tijd het gat heeft gegraven, de installateur de elektrische aansluiting heeft kunnen realiseren alvorens de aannemer de betonnen voet gaat gieten. Pas daarna kan met de ingehuurde kraan de paal worden geplaatst en met de, eveneens ingehuurde, hoogwerker de lamp in de fitting worden gedraaid. En dan gaan we er óók van uit dat de leverancier van de elektriciteit de juiste prestatie (stroom op bepaalde tijden, afhankelijk van het seizoen) levert.

Essentieel bij deze benadering is dat vooraf duidelijk is wat nu eigenlijk het gewenste eindresultaat is (output).

Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus