Exclusiviteitscontract

Een exclusiviteitscontract is een contract tussen een leverancier van diensten of producten en één afnemer. De afnemer krijgt exclusief het recht, meestal voor een bepaalde periode, om daarvan gebruik te maken.

De overeenkomst heeft vaak een doorlooptijd van enkele jaren. Als tegenprestatie kan de aanbieder bijvoorbeeld een gewaarborgde afzet en vergoeding bedingen.

Belangrijke elementen in een exclusiviteitscontract:

  • Specificering van de exclusiviteit.
  • Eventuele opzeggingsmogelijkheden.
  • De afwikkeling na afloop van de exclusiviteitsperiode.

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Journalist InkopersCafe.nl