Early Supplier Involvement

‘Het vroegtijdig betrekken van de leverancier.’ Maar waarbij dan? Gewoonlijk komt binnen het inkoopproces de leverancier pas in beeld in de selectiefase (leveranciersselectie, offerteproces). Bij Early Supplier Involvement kan de leverancier ook al een rol spelen in de specificatiefase.

Het grootste voordeel hiervan is dat de leverancier een veel beter beeld van het op te lossen probleem bij de klant heeft en weet wat de klant ‘verwacht dat er gaat gebeuren nadat zij de oplossing hebben gekocht’. Daardoor kan de leverancier doelgericht oplossingen aanbieden en, middels invloed op de eigen kosten en uitgaven, de uiteindelijke prijs zo laag mogelijk houden.

Het grootste risico bij deze benadering is het ontstaan van een naar de leverancier toegeschreven specificatie. Deze monopoliepositie zou een leverancier kunnen misbruiken om de prijs kunstmatig hoog te houden.

Dit geeft al aan dat ‘vertrouwen’ de belangrijkste randvoorwaarde is voor Early Supplier Involvement.

Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus