Cost-based pricing

Cost-based pricing, ofwel kostengeoriënteerde prijsstelling, is het vormen van een verkoopprijs door de kostprijs te nemen en daar een winstpercentage bij op te tellen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de integrale benadering en de differentiële benadering. Bij de integrale benadering wordt er rekening gehouden met zowel de vaste kosten als de variabele kosten. De vaste kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor administratie en de huur van het kantoor. Deze kosten veranderen niet bij een wisselende bedrijfsdrukte. De variabele kosten zijn kosten die wel veranderen bij veranderingen in bedrijfsdrukte. Denk hierbij aan grondstoffen en materialen.

Bij de differentiële benadering worden alleen de variabele kosten aan de kostprijs van het product toegerekend. Deze methode wordt ook wel ‘direct costing’ genoemd.

Bronnen:

 

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Journalist InkopersCafe.nl