Corporate venturing

Corporate venturing is een strategie waarbij een organisatie op zoek gaat naar ondernemingen die innovatieve activiteiten uitvoeren die voor de eigen organisatie van waarde zijn. De organisatie neemt een aandelenbelang in deze ondernemingen en past de innovatieve activiteiten vervolgens toe op de eigen activiteiten.

Voorbeelden van internationale bedrijven die corporate venturing toepassen, zijn bijvoorbeeld Walmart met Walmart Labs, Walgreens met Well Ventures en John Lewis met JLAB. Deze onderdelen van grote bedrijven investeren in bedrijven met kansrijke technologie, producten en/of diensten. Deze worden vervolgens geïncorporeerd in de organisatie.

Wie corporate venturing succesvol wil toepassen, moet wel bereid zijn om de nodige financiële middelen vrij te maken. Die zullen niet direct rendement opleveren. Corporate venturing moet op een andere wijze worden aangestuurd dan de rest van de onderneming. Denk aan andere doelstellingen, KPI’s, etc. Het vereist ook andere kennis op het gebied van technologie en ondernemerschap en andere managementvaardigheden.

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Journalist InkopersCafe.nl