Contracteren

Deze derde stap in het inkoopproces richt zich ten eerste op het vastleggen van de afspraken over de te leveren prestaties door álle contractpartijen. Hierbij zijn twee verschillende invalshoeken te onderscheiden.

Bij de primair juridische invalshoek zal het contract vooral gericht zijn op het beperken van schade indien het fout loopt. De primair operationele invalshoek richt zich op het zo groot mogelijk maken van de kans op succes in de praktijk. Het belangrijkste verschil tussen deze twee benaderingen zit hem in de duidelijkheid van de gemaakte afspraken (‘onverwijld’ versus ‘binnen twee uur’ en het al dan niet werken met verwijzingen).

Ten tweede moet in deze fase het contract ook geoperationaliseerd worden. Dit omvat implementatie in systemen, het inregelen van contractmanagement (SLA meting) en communicatie met de belanghebbenden. Deze laatste stap wordt vaak onderschat.

Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus