Contractcompliance

In hoeverre wordt een contract ook echt gebruikt? Welk deel van de spend voor een bepaald gecontracteerd product of gecontracteerde dienst wordt conform het contract besteld? Worden producten überhaupt afgenomen, of worden ze wel afgenomen, maar bij andere leveranciers? In dat laatste geval spreken we van ‘contract leakage’, waarbij een deel van de spend weglekt uit het contract naar andere leveranciers of andere contracten.

Deze lekkage komt veelvuldig voor bij contracten die omwille van volumekorting op basis van bundeling als een ‘one size fits all’ zijn gedefinieerd: eenheidsworst voor iedereen. In de praktijk blijken de diverse budgethouders zichzelf toch als een ‘broodje speciaal’ te zien en koopt men iets anders dan in het contract is vastgelegd bij andere leveranciers. Ook al had men zich van tevoren gecommitteerd aan het contract.

Een andere belangrijke reden is dat het bestaande contract niet flexibel genoeg is om met de praktijk mee te bewegen. Het voldoet daarmee niet meer aan de behoefte van de budgethouder, die om die reden een andere oplossing zoekt (en zal vinden). Ook kan men van mening zijn dat het contract niet meer ‘marktconform’ is; de prestaties ontwikkelen niet mee met de markt.

Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus