Circulair inkopen

Door circulair in te kopen, borgt de inkoper met afspraken dat de producten die hij of zij inkoopt of afneemt, volgens de principes van de circulaire economie zijn gemaakt of tot stand zijn gekomen. En dat de producten ook na gebruik weer opnieuw zullen worden verwerkt.

De principes van de circulaire economie zijn:

  • Uitputting van natuurlijke hulpbronnen tegengaan.
  • Afval en schadelijke emissies naar water en lucht voorkomen.
  • Eigenaarschap – en dus de verantwoordelijkheid – van een product of dienst daar leggen waar deze het beste gedragen kan worden.

In de praktijk beoogt circulair inkopen dat de keten gesloten wordt door goederen in bruikleen (‘gebruikersrecht’) te nemen, in plaats van de keten open te laten door in te kopen, te gebruiken en het product weg te gooien. Circulair inkopen kan worden gezien als een onderdeel van duurzaam (of maatschappelijk verantwoord) inkopen.

Circulair inkopen wordt door de Nederlandse overheid gezien als belangrijke aanjager van de circulaire economie. In 2050 moet de Nederlandse economie 100% circulair zijn.

Bronnen: