Onder bundeling wordt verstaan het samenbrengen van behoeften bij één leverancier. Dit vanuit het uitgangspunt dat meer omzet bij die leverancier resulteert in meer korting. Dit is in principe alleen juist als volumevergroting ook voor de leverancier uitgavevoordelen met zich meebrengt. Anders is het gewoon marge inleveren bij een groter volume. 

Bundeling wordt ook vaak gebruikt om het gevoel van macht te vergroten. Immers, met een groter volume de markt betreden, maakt u een aantrekkelijkere klant voor de leveranciers. Zij zullen dan eerder water bij de wijn willen doen. In sommige situaties gaat dit echter zo ver dat de leveranciers in die markt, gezien de omvang van het volume, zich simpelweg niet kunnen veroorloven om de opdracht niet te krijgen. Zij zullen dan eerder onder kostprijs inschrijven. Dit heeft nadelige gevolgen voor de uiteindelijk geleverde prestatie, aangezien de leverancier geen andere mogelijkheid heeft dan te trachten zijn verliezen te beperken door zijn kosten terug te dringen. Vaak gaat dit ten koste van de geleverde prestatie.

Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus