Boeteclausule

De boeteclausule is een onderdeel van het contract met een leverancier. Hierin wordt een boete opgenomen voor het geval een leverancier niet aan de leveringscondities voldoet. Deze boete kan bijvoorbeeld een mindering van de prijs voor de inkoper inhouden.

Voorbeeld
Een leverancier van kantoorbenodigdheden en een zorginstelling gaat een onderhoudscontract aan voor kopieerapparaten. De partijen spreken af dat de leverancier storingen binnen acht uur oplost, op straffe van een boete van 250 euro per keer dat dit niet lukt.

Doel

Met het opnemen van een boeteclausule probeert de inkoper voor een extra prikkel bij de leverancier te zorgen, zodat hij zijn verplichtingen nakomt. Daarnaast houdt een boetebeding een gefixeerde schadevergoeding in. Wanneer een verplichting niet wordt nagekomen, dekt het opgenomen boetebeding de geleden schade.

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Journalist InkopersCafe.nl