In het traditionele inkoopproces van Van Weele is dit de stap die binnen het ‘operationele inkoopdeel’ volgt op bestellen. Daarbij gaat het vooral om het bewaken van de leveranciersprestaties, oftewel: presteren de leveranciers volgens afspraak?

In het InkoopAcademie-inkoopproces hebben wij deze stap omgedoopt tot ‘managen’. Het maakt dan ook geen deel meer uit van ‘operationele’ inkoop, maar valt, net als de eerste drie fasen, onder ’tactische’ inkoop. Daarbij ligt de focus dan niet op het controleren dat afspraken worden nagekomen, maar meer op het ervoor zorgen dat de prestaties worden geleverd die nodig zijn. Flexibiliteit is daarbij een sleutelwoord.

Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus