Activity-based costing (ABC)

Activity-based costing (ABC) is een manier om indirecte kosten aan producten en diensten toe te wijzen. Het is een techniek om de bepaling van de kostprijs te hanteren.

Bij ABC wordt geprobeerd de oorzaak- en gevolgrelaties te benoemen om zo de kosten te verdelen, in plaats van het gebruik van discutabele percentages bij de toewijzing van kosten. Zodra de kosten van de activiteiten (afdelingen) bekend zijn, worden deze kosten bij activity-based costing toegewezen aan elk product. Tegelijkertijd wordt er ook gekeken naar de mate van hoe afhankelijk dit product is van die diensten (van die afdeling/kostenplaats). Op deze manier is het met behulp van ABC mogelijk inzicht te krijgen in de producten met veel overhead. Daarna kan er gezocht worden naar manieren om deze kosten te verminderen of door te berekenen aan de klant.

Bronnen: